ollux
 
 
pollux yachting pollux industrie projecten links home
 
          

       


Wie denkt aan vaarwaters, denkt aan havens. Vele havens zijn onlosmakelijk verbonden met de industrie.
Onder druk van veiligheid en milieu zijn industriële bedrijven onderworpen aan strenge normen en wetten, dus
ook bij uitbreidingen, aanpassingen en onderhoud van hun installaties.

Sinds meer dan 6 jaar is Pollux actief in de industrie.

Haar hoofdactiviteit bestaat uit de kwaliteitsopvolging en constructie documentatie van leidingwerk.
Van de controle van materialen en certificaten, lasserkwalificaties, het organiseren en opvolgen van NDO
tot het samenbrengen van alle gegevens in een dossier en desgevallend de voorlegging hiervan aan een
onafhankelijk keuringsorganisme.
         
Tekenopdrachten in diverse disciplines zoals civiele, maritieme, mechanische en procestechnieken.
Door de opgedane ervaring in het gebruik van CAD programma's kunnen wij ondertussen de meeste opdrachten
aan die zich beperken tot het zuivere tekenwerk in industriële disciplines.

Verder beschikken we over een Bant level II (Belgian Association for Non Destructive Testing) voor het
uitvoeren van penetrant onderzoek op metallische producten.